Skip to content

Tải video TikTok không logo

Tại sao sử dụng smalltik để tải video TikTok

cách luu video tik tok

Tiết kiệm dung lượng

Chúng tôi sẽ lựa chọn file nhỏ nhất bằng kỹ thuật của chúng tôi, tải nhanh video dạng HD và không kèm hình mờ để tiết kiệm dung lượng và không gian dự trữ cho người dùng.

cai đat tiktok

An toàn và thần tốc

SmallTik sẽ bảo vệ nghiêm ngặt về việc riêng tư của người dùng, cung cấp dịch vụ tải xuống cá nhân mà an toàn nhất và nhanh nhất.

tiktok luu video

Miễn phí

Chúng tôi sẽ liên tục cung cấp dịch vụ miễn phí cho người dùng phổ thông, giúp đỡ tất cả mọi người mà muốn chia sẻ sự sung sướng bằng video.

cai dat tiktok

Đơn giản và dễ sử dụng

Không cần học tập, mở ra thì biết cách sử dụng là tốt nhất.

SmallTik là công cụ tốt nhất để tải xuống video TikTok trực tuyến, chỉ cần một link mà có thể mở ra trong trang web thì có thể tải xuống video tiktok không kèm hình mờ, không cần lắp đặt APP và phần mềm nào khác, mở ra trang web của chúng tôi thì có thể sử dụng. SmallTik sẽ cung cấp dịch vụ nhanh chóng, đơn giản, miễn phí và an toàn cho bạn, giúp bạn tìm được tất cả video tiktok mà mình thích.

Tải xuống video TikTok không kèm hình mờ miễn phí.

·Sử dụng PC tải xuống video tiktok(dành cho Windows và Mac IOS)

Chúng tôi lấy việc tải xuống Addison rae tiktok video làm thí dụ:

 • Mở ra trang web TikTok rồi tìm kiếm addison rea, sau khi chọn addisonrea thì có thể xem được tất cả mọi video.
 • Sau khi mở video thì sẽ xuất hiện một cái nút tìm để sao chép link ở phía bên phải của video
 • Bấm vào cái nút tìm để sao chép link
 • Mở ra trang web SmallTik
 • Dán link vào ô nhập rồi bấm “download” thì bắt đầu tải xuống
 • Sau khi tải xong video thì sẽ xuất hiện file video ở cuối trình duyệt, mở ra thì là video không kèm hình mờ mà bạn cần
 • Sự lưu ý đặc biệt:
  • Chúng tôi khuyến nghị ưu tiên lựa chọn cách này tải xuống, video do cách này tải xuống là file ban đầu, không kèm hình mờ gì cả, có thể dành cho tất cả thiết bị, đồng thời không cần theo dõi phần mềm gì khác, chỉ cần mở ra trang web thì có thể sử dụng.
  • Chúng tôi mặc định tải xuống video dạng MP4, sau khi tải xong, file video sẽ lưu vào thư mục mặc định mà do trình duyệt của bạn thiếp lập. Bạn cũng có thể sửa đổi thư mục đích cho video tải từ TikTok trong cài đặt trình duyệt (đường truy cập cụ thể là:cài đặt–cao cấp–tải xuống–vị trí) Nếu bạn không thể tìm được thư mục do trình duyệt lưu, bạn cũng có thể ở dưới cùng bên trái trình duyệt chọn “file video” rồi bằng chuột phải bấm “file video” lựa chọn xem xét “vị trí lưu hiện tại”.

·Sử dụng điện thoại di động Android tải video TikTok

 • Mở ra TikTok rồi tìm ra video mà bạn muốn tải xuống (nếu không cài đặt, thì bạn cũng có thể bấm nơi “TikTok Downloader” để cài đặt TikTok APK )
 • Bấm cái nút tìm chia sẻ mang đầu mũi tên ở dưới cùng bên phải màn hình rồi sẽ xuất hiện một cửa sổ bật lên pop-up ở cuối.
 • Bấm cái nút tìm thứ nhất của cửa sổ bật lên pop-up, rồi sao chép link
 • Nhập vào trình duyệt của điện thoại di động rồi mở ra trang web SmallTik
 • Dán link vào ô nhập rồi bấm “download” thì bắt đầu tải xuống video không kèm hình mờ
 • Sự lưu ý đặc biệt:
  • Khi bấm “chia sẻ video” trong APP TikTok bạn sẽ thấy được một cái nút tìm là “lưu video”, sau khi bấm nó thì video sẽ được tự động lưu vào điện thoại di động của bạn, nhưng mà video này sẽ kèm hình mờ, nếu bạn có thể chịu được video kèm hình mờ thì có thể lưu trực tiếp
  • Chúng tôi mặc định tải xuống video dạng MP4, sau khi tải xong, file video sẽ lưu vào thư mục mặc định mà do trình duyệt của bạn thiếp lập. Bạn cũng có thể sửa đổi thư mục đích cho video tải từ TikTok trong cài đặt trình duyệt. Nếu bạn không thể tìm được thư mục do trình duyệt lưu, bạn cũng có thể thông qua bấm “cài đặt trình duyệt” lựa chọn “tải xuống” thì có thể tìm ra file đối ứng.

·Sử dụng iPhone hoặc iPad tải xuống video TikTok

Theo chính sách an toàn của Apple, từ iOS12 bắt đầu, người dùng của Apple không thể lưu video trực tiếp từ trình duyệt, bạn cần cài đặt chương trình ứng dụng Documents by Readdle bằng App Store

 • Mở ra TikTok rồi tìm ra video mà bạn muốn tải xuống
 • Bấm cái nút tìm chia sẻ mang đầu mũi tên ở dưới cùng bên phải màn hình rồi sẽ xuất hiện một cửa sổ bật lên pop-up ở cuối.
 • Bấm cái nút tìm thứ nhất của cửa sổ bật lên pop-up, rồi sao chép link
 • Mở chương trình ứng dụng Documents by Readdle
 • Bấm trình duyệt của điện thoại di động, mở ra trang web SmallTik
 • Dán link vào ô nhập rồi bấm “download” thì bắt đầu tải xuống
 • Sự lưu ý đặc biệt:
  • Chúng tôi mặc định tải xuống video dạng MP4, sau khi tải xong, file video sẽ lưu vào thư mục mặc định mà do trình duyệt của bạn thiếp lập. Bạn cũng có thể sửa đổi thư mục đích cho video tải từ TikTok trong cài đặt trình duyệt. Nếu bạn không thể tìm được thư mục do trình duyệt lưu, bạn cũng có thể thông qua bấm “cài đặt trình duyệt”, lựa chọn “tải xuống” thì có thể tìm ra file đối ứng.